Hao jile Full Movie

Hao jile posterPlot: Three parties pursue the million dollars that driver Xiao Zhang stole to help out his girlfriend.
Rating: 6.5/10 (711 votes)
Director: Jian Liu
Writer: Jian Liu
Stars: Changlong Zhu,Kai Cao,Jian Liu,Siming Yang,Haitao Shi,Xiaofeng Ma,Feng Xue,Yi Zheng,Kou Cao,Hong Zhu,Da Wang,Yu Wu,Xingjun Zhao,Hongyu Zeng,Jie Gao
Runtime: 77 min
Rated: N/A
Genre: Animation,Comedy,Crime
Released: 2018 Feb 09